Cecilie B. Holm.

  Cecilie B. Holm

Yogainstruktør
Cecilie kombinerer øvelser i oppmerksomhetstrening/mindfulness med yoga. Hun er opptatt av å inspirere deltagerne til å utforske sammenhenger mellom tanker, følelser og kropp, og å oppmuntre hver enkelt til å være sin egen autoritet. Hun har grunnleggende utdanning i yoga fra Yogalærerskolen i Oslo og terapeutisk mindful yoga fra Mindful Yoga Academy, i tillegg til videreutdanning i yoga for psykisk helse ved Minded Institute og Maja Thunes yogautdanning på Oslo yoga. Hun bruker også elementer fra utdanning i Livsstyrketrening på Diakonhjemmet høgskole og TRE, Tension Release Exercises. Cecilie er nå i gang med utdanning i Somatic Experiencing, en kroppsbasert behandlingsmetode som spesielt tar sikte på å regulere det autonome nervesystem, særlig etter traumer.

Det viktigste er kanskje at hun over lang tid har erfart hvordan mindfulness og yoga kan være styrkende for eget liv, gjennom dagliglivets utfordringer men også for kroniske plager og alvorlig sykdom. Hun håper å gi videre det hun har lært og ønsker at vi sammen kan øve på å være tilstede i eget liv og takle livets utfordringer. Vi blir aldri utlært! Ofte er utfordringen like mye å slappe mer av og være snillere med oss sjøl (og andre) som å bli sterkere og få mer balanse.

 
 
 
 
Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...